طراحی سایت ناژوان

[vc_section][vc_row][vc_column][vc_column_text]

طراحی سایت چه کمکی بر کسب و کارها میکند؟

آیا میدانید که در حدود 80% از مردم قبل از خرید یک محصول یا استفاده از خدمات به صورت آنلاین در مورد آن تحقیق میکنند؟ آیا میدانید حدود 20 میلیون افراد محصول خود را به صورت اینترنتی خرید میکنند؟ آیا میدانید یک وب سایت میزان معاملات را تا حدود 45 % افزایش میدهد؟

[/vc_column_text][vc_single_image image=”2291″ img_size=”full” alignment=”center”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/5″][cz_button title=”نمونه کارها” id=”cz_101837″ link=”url:%2Fsite%2F%23b1″ sk_button=”text-align:center;width:135px;”][/vc_column][vc_column width=”1/5″][cz_button title=”مجوز ها” id=”cz_29231″ link=”url:%2Fsite%2F%23b13″ sk_button=”text-align:center;width:135px;”][/vc_column][vc_column width=”1/5″][cz_button title=”امکانات و قابلیت ها” id=”cz_93886″ link=”url:%2Fsite%2F%23b3″ sk_button=”text-align:center;width:135px;”][/vc_column][vc_column width=”1/5″][cz_button title=”سوالات متداول” id=”cz_91248″ link=”url:%2Fsite%2F%23b4″ sk_button=”text-align:center;width:135px;”][/vc_column][vc_column width=”1/5″][cz_button title=”خدمات سئو” id=”cz_62497″ link=”url:https%3A%2F%2Fnazhvan.com%2Fseo%2F” sk_button=”text-align:center;width:135px;”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/5″][cz_button title=”تعرفه ها” id=”cz_58275″ link=”url:%20%2Fsite%2F%23b10″ sk_button=”text-align:center;width:135px;”][/vc_column][vc_column width=”1/5″][cz_button title=”شرایط پرداخت” id=”cz_66390″ link=”url:%20%2Fsite%2F%23b20″ sk_button=”text-align:center;width:135px;”][/vc_column][vc_column width=”1/5″][cz_button title=”پشتیبانی” id=”cz_78306″ link=”url:%2Fsite%2F%23b18″ sk_button=”text-align:center;width:135px;”][/vc_column][vc_column width=”1/5″][cz_button title=”ارتباط با ما” id=”cz_86430″ link=”url:https%3A%2F%2Fnazhvan.com%2Fcontact-us%2F” sk_button=”text-align:center;width:135px;”][/vc_column][vc_column width=”1/5″][cz_button title=”ناژوان” id=”cz_81046″ link=”url:https%3A%2F%2Fnazhvan.com%2F” sk_button=”text-align:center;width:135px;”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space height=”100px”][vc_separator color=”juicy_pink” border_width=”5″ el_width=”10″][vc_column_text el_id=”b1″]

برخی از نمونه کارهای ما

[/vc_column_text][cz_gallery type=”gallery2″ layout=”cz_hr_grid cz_grid_c4″ hover=”cz_grid_1_title_sub_after” id=”cz_87956″ gallery2=”%5B%7B%22image%22%3A%222342%22%2C%22title%22%3A%22%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D9%85%D9%84%DA%A9%D9%87%20%D8%B3%D9%86%DA%AF%22%2C%22link%22%3A%22https%3A%2F%2Fmalakehsang.ir%2F%22%2C%22badge%22%3A%22%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%222346%22%2C%22title%22%3A%22%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%B9%D8%AA%DB%8C%22%2C%22link%22%3A%22https%3A%2F%2Ftalarshariati.ir%2F%22%2C%22badge%22%3A%22%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%DB%8C%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%222348%22%2C%22title%22%3A%22%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%B9%D8%B8%DB%8C%D9%85%20%DA%86%D8%A7%D9%BE%22%2C%22link%22%3A%22http%3A%2F%2Fazimchap.com%2F%22%2C%22badge%22%3A%22%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%222350%22%2C%22title%22%3A%22%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%22%2C%22link%22%3A%22https%3A%2F%2Fparinaac.com%2F%22%2C%22badge%22%3A%22%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%222623%22%2C%22title%22%3A%22%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D9%85%D9%88%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%88%20%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%22%2C%22link%22%3A%22https%3A%2F%2Fmonimokala.com%2F%22%2C%22badge%22%3A%22%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%222352%22%2C%22title%22%3A%22%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%DA%A9%D9%88%D9%BE%D8%B1%D8%AA%DB%8C%D9%86%22%2C%22link%22%3A%22https%3A%2F%2Fwww.onlinecooprtin.ir%2F%22%2C%22badge%22%3A%22%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%222353%22%2C%22title%22%3A%22%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%85%20%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%20%D8%B2%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA%22%2C%22link%22%3A%22http%3A%2F%2Fzoomitgermany.ir%2F%22%2C%22badge%22%3A%22%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%222354%22%2C%22title%22%3A%22%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%86%20%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7%20%D8%A7%D8%B3%D8%AF%DB%8C%22%2C%22link%22%3A%22http%3A%2F%2Fzahraasadi.com%2F%22%2C%22badge%22%3A%22%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%222355%22%2C%22title%22%3A%22%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%22%2C%22link%22%3A%22https%3A%2F%2Famadebeton.com%2F%22%2C%22badge%22%3A%22%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%222624%22%2C%22title%22%3A%22%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%B3%D9%86%DA%AF%20%D9%88%DB%8C%D9%88%DB%8C%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86%22%2C%22link%22%3A%22http%3A%2F%2Fwavystone.com%2F%22%2C%22badge%22%3A%22%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%222357%22%2C%22title%22%3A%22%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF%20%DA%86%D8%A7%D9%BE%22%2C%22link%22%3A%22https%3A%2F%2Fbrandchap.com%2F%22%2C%22badge%22%3A%22%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%222330%22%2C%22title%22%3A%22%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%86%20%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%B3%22%2C%22link%22%3A%22https%3A%2F%2Fashkanlux.ir%2F%22%2C%22badge%22%3A%22%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%222358%22%2C%22title%22%3A%22%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%87%20%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3%20%D8%AA%D9%84%22%2C%22link%22%3A%22https%3A%2F%2Fparstellshoping.com%2F%22%2C%22badge%22%3A%22%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%222344%22%2C%22title%22%3A%22%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%86%20%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%AA%D8%A7%20%D8%A2%D9%BE%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%87%22%2C%22link%22%3A%22http%3A%2F%2Fniktacarton.com%2F%22%2C%22badge%22%3A%22%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%DB%8C%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%222333%22%2C%22title%22%3A%22%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%A9%D9%86%DB%8C%20%D8%AA%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D8%AA%20%D8%AF%D9%86%D8%A7%22%2C%22link%22%3A%22https%3A%2F%2Ftasisatdena.ir%2F%22%2C%22badge%22%3A%22%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%DB%8C%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%222334%22%2C%22title%22%3A%22%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C%20%D8%A8%D9%87%D8%B3%D8%A7%D8%B2%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%22%2C%22link%22%3A%22https%3A%2F%2Fbehsazbeton.co%2F%22%2C%22badge%22%3A%22%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%DB%8C%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%222336%22%2C%22title%22%3A%22%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%86%DB%8C%DA%A9%20%D9%84%DB%8C%D8%B2%D8%B1%20%D9%85%D9%87%D8%B1%22%2C%22link%22%3A%22http%3A%2F%2Fclinicmehrahvaz.ir%2F%22%2C%22badge%22%3A%22%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%DB%8C%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%222338%22%2C%22title%22%3A%22%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87%20%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C%20%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%20%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%22%2C%22link%22%3A%22https%3A%2F%2Fwww.daneshgozar.com%2F%22%2C%22badge%22%3A%22%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%DB%8C%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%222341%22%2C%22title%22%3A%22%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%84%20%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2%20%D8%AD%D8%A7%D9%85%D8%AF%20%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%B1%DB%8C%22%2C%22link%22%3A%22https%3A%2F%2Fbehtarinvakileshiraz.ir%2F%22%2C%22badge%22%3A%22%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%DB%8C%22%7D%5D” gap=”40px” sk_overall=”border-radius:3px;box-shadow:0px 0px 10px 0px rgba(0,0,0,0.26);” sk_badge=”width:60px;border-radius:5px;” sk_title=”font-size:20px;”][cz_gap height=”100px”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_separator color=”juicy_pink” border_width=”5″ el_width=”10″][vc_column_text el_id=”b2″]

مورد اعتماد بیش از 10000 مجموعه در کشور از جمله:

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][cz_gallery layout=”cz_grid_c5″ hover=”cz_grid_1_no_hover” animation=”cz_grid_anim_slant” grid_disable_links=”true” id=”cz_50100″ images=”2318,2319,2320,2321,2322,2323,2324,2325,2326,2327″ sk_con=”padding-left:40px;” sk_overall=”background-color:#ffffff;padding:25px;margin:15px 25px 30px;border-radius:5px;box-shadow:0px 0px 31px 0px rgba(155,155,155,0.33);” sk_img=”opacity:0.5;” sk_overall_hover=”opacity:1;” sk_img_hover=”opacity:1;”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space height=”100px”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_separator color=”juicy_pink” border_width=”5″ el_width=”10″][vc_column_text]

پلن ها و تعرفه ها

[/vc_column_text][vc_empty_space height=”100px”][/vc_column][/vc_row][vc_row el_id=”b10″][vc_column width=”1/4″][cz_title icon_before_type=”image” shape=”circle” class=”z99″ id=”cz_98901″ sk_overall=”margin-bottom:-30px;” sk_shape=”font-size:140px;background-repeat:no-repeat;background-position:center center;background-image:url(https://nazhvan.com/wp-content/uploads/2022/04/i1.webp),linear-gradient(90deg,#2493af,#2493af);top:30px;” sk_icon_before=”font-size:14px;background-color:#21b8dd;padding:-0px;border-style:solid;border-width:0px;border-radius:62px;”]

[/cz_title][cz_content_box type=”1″ id=”cz_27295″ sk_overall=”background-color:#ffffff;padding-bottom:40px;margin-right:10px;margin-bottom:50px;margin-left:10px;border-style:solid;border-width:1px 3px 1px 1px;border-color:#dddddd;border-radius:20px;”][cz_gap height=”70px” id=”cz_58882″][cz_title title_pos=”cz_title_pos_block” id=”cz_81530″ sk_overall=”background-color:#2493af;padding:5px 20px;margin-top:15px;margin-right:-20px;margin-left:-20px;border-radius:35px;”]

مبتدی

[/cz_title][cz_title title_pos=”cz_title_pos_block” id=”cz_76298″ sk_overall=”padding:5px 32px;margin-top:15px;margin-right:-32px;margin-left:-32px;”]

4،300،00تومان

[/cz_title][cz_title title_pos=”cz_title_pos_block” id=”cz_13131″ sk_overall=”background-color:#33528c;padding:5px 32px;margin-top:15px;margin-right:-32px;margin-left:-32px;”]

3،600،00 تومان

[/cz_title][cz_gap height=”30px” id=”cz_58693″][cz_stylish_list id=”cz_44918″ items=”%5B%7B%22title%22%3A%22%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C%20%D8%B0%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D9%87%20%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C%20%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84%20%D9%87%D8%A7%20(%20%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%AA)%20%201GB%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%87%20%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%20ir%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%A7%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%84%20%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5%DB%8C%201%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%20%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%87%20%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5%DB%8C%201%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%20%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87%2020%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D9%BE%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D8%B4%D8%B4%20%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%87%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87%20%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%DA%A9%20%D9%85%D8%A8%D8%AA%D8%AF%DB%8C%20%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%20%D8%AF%D9%88%D9%85%20%D8%A8%D8%A7%2030%20%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%20%D8%AA%D8%AE%D9%81%DB%8C%D9%81%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85%20%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%2C%22icon%22%3A%22fa%20czico-074-tick-inside-circle%22%2C%22icon_color%22%3A%22%238bc34a%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%DA%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%DB%8C%20-%20%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%20-%20%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%20%D9%88%20%D8%AE%D8%A8%D8%B1%20%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%2C%22icon%22%3A%22fa%20czico-074-tick-inside-circle%22%2C%22icon_color%22%3A%22%238bc34a%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%86%DA%AF%20%D8%A8%D8%A7%20%DA%AF%D9%88%D8%B4%DB%8C%20%D9%88%20%D8%AA%D8%A8%D9%84%D8%AA%20(%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%88)%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%2C%22icon%22%3A%22fa%20czico-074-tick-inside-circle%22%2C%22icon_color%22%3A%22%238bc34a%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%2C%22icon%22%3A%22fa%20czico-074-tick-inside-circle%22%2C%22icon_color%22%3A%22%238bc34a%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D9%BE%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86%20%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%20%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20(%D8%A8%DA%A9%20%D8%A2%D9%BE)%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%2C%22icon%22%3A%22fa%20czico-074-tick-inside-circle%22%2C%22icon_color%22%3A%22%238bc34a%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF%20%D9%88%20%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA%20%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20%D8%A8%D8%A7%20%D9%85%D9%88%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D9%84%20%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%2C%22icon%22%3A%22fa%20czico-074-tick-inside-circle%22%2C%22icon_color%22%3A%22%238bc34a%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%A8%D9%87%DB%8C%D9%86%D9%87%20%D8%B4%D8%AF%D9%87%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%B3%D8%A6%D9%88%20%D9%88%20%DA%AF%D9%88%DA%AF%D9%84%20%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%2C%22icon%22%3A%22fa%20czico-074-tick-inside-circle%22%2C%22icon_color%22%3A%22%238bc34a%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%B1%D9%85%D8%B2%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20HTTPS(%D8%AC%D9%87%D8%AA%20%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%20%D9%88%20%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF%20%D8%B3%D8%A6%D9%88)%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%2C%22icon%22%3A%22fa%20czico-074-tick-inside-circle%22%2C%22icon_color%22%3A%22%238bc34a%22%7D%5D” sk_overall=”margin-right:-20px;margin-left:-20px;” sk_lists=”font-size:13px;”][cz_stylish_list id=”cz_40667″ items=”%5B%7B%22title%22%3A%22%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%AA%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C%20%DA%AF%D9%88%DA%AF%D9%84%20AMP%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%2C%22icon%22%3A%22fa%20czico-179-close%22%2C%22icon_color%22%3A%22%23e53935%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA%20%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%2C%22icon%22%3A%22fa%20czico-179-close%22%2C%22icon_color%22%3A%22%23e53935%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3%DB%8C%20%D8%A8%D9%87%20%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85%20%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%2C%22icon%22%3A%22fa%20czico-179-close%22%2C%22icon_color%22%3A%22%23e53935%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%DA%86%D8%AA%20%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86%20%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%B3%20%D8%A2%D9%BE%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%2C%22icon%22%3A%22fa%20czico-179-close%22%2C%22icon_color%22%3A%22%23e53935%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA%20%D8%B2%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%D9%BE%D8%A7%D9%84%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%2C%22icon%22%3A%22fa%20czico-179-close%22%2C%22icon_color%22%3A%22%23e53935%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D9%BE%DA%A9%DB%8C%D8%AC%20%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%20%DB%8C%DA%A9%20%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%87%20%D8%B3%D8%A6%D9%88%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%2C%22icon%22%3A%22fa%20czico-179-close%22%2C%22icon_color%22%3A%22%23e53935%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%20%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1%20360%20%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D9%87%20%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%2C%22icon%22%3A%22fa%20czico-179-close%22%2C%22icon_color%22%3A%22%23e53935%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%A7%D9%BE%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C%D8%B4%D9%86%20%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA%20%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%2C%22icon%22%3A%22fa%20czico-179-close%22%2C%22icon_color%22%3A%22%23e53935%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA%20%D9%81%D8%B1%D9%85%20%D8%B3%D8%A7%D8%B2%20%D8%8C%20%D9%81%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1%20%D8%B3%D8%A7%D8%B2%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%2C%22icon%22%3A%22fa%20czico-179-close%22%2C%22icon_color%22%3A%22%23e53935%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA%20%DA%A9%D8%AF%20%D8%AA%D8%AE%D9%81%DB%8C%D9%81%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%2C%22icon%22%3A%22fa%20czico-179-close%22%2C%22icon_color%22%3A%22%23e53935%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C%20%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5%DB%8C%20%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%2C%22icon%22%3A%22fa%20czico-179-close%22%2C%22icon_color%22%3A%22%23e53935%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%20%DA%86%D9%86%D8%AF%20%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%2C%22icon%22%3A%22fa%20czico-179-close%22%2C%22icon_color%22%3A%22%23e53935%22%7D%5D” sk_overall=”margin-right:-20px;margin-left:-20px;” sk_lists=”font-size:13px;color:#a8a8a8;”][cz_gap height=”30px” id=”cz_68607″][cz_title title_pos=”cz_title_pos_block” id=”cz_44300″ sk_overall=”background-color:#33528c;padding:5px 32px;margin-top:15px;margin-right:-32px;margin-left:-32px;”]

شرایط فروش:

70 درصد نقد

30 درصد 1 ماه پس از تحویل

[/cz_title][cz_gap height=”30px” id=”cz_68607″][cz_button title=”سفارش” btn_position=”cz_btn_center” icon_position=”after” text_effect=”cz_btn_show_hidden_icon” icon=”fa fa-long-arrow-right” link=”url:%23|||” id=”cz_65169″ sk_icon_hover=”color:#ffffff;”][/cz_content_box][/vc_column][vc_column width=”1/4″][cz_title icon_before_type=”image” shape=”circle” class=”z99″ id=”cz_107879″ sk_overall=”margin-bottom:-30px;” sk_shape=”font-size:140px;background-repeat:no-repeat;background-position:center center;background-image:url(https://nazhvan.com/wp-content/uploads/2022/04/i2.webp),linear-gradient(90deg,#34518b,#34518b);top:30px;” sk_icon_before=”font-size:14px;background-color:#21b8dd;padding:-0px;border-style:solid;border-width:0px;border-radius:62px;”]

[/cz_title][cz_content_box type=”1″ id=”cz_93737″ sk_overall=”background-color:#ffffff;padding-bottom:40px;margin-right:10px;margin-bottom:50px;margin-left:10px;border-style:solid;border-width:1px 1px 1px 3px;border-color:#dddddd;border-radius:20px;”][cz_gap height=”70px” id=”cz_41641″][cz_title title_pos=”cz_title_pos_block” id=”cz_31961″ sk_overall=”background-color:#34518b;padding:5px 20px;margin-top:15px;margin-right:-20px;margin-left:-20px;border-radius:35px;”]

نیمه حرفه ای

[/cz_title][cz_title title_pos=”cz_title_pos_block” id=”cz_72908″ sk_overall=”padding:5px 32px;margin-top:15px;margin-right:-32px;margin-left:-32px;”]

8،800،000 تومان

[/cz_title][cz_title title_pos=”cz_title_pos_block” id=”cz_64967″ sk_overall=”background-color:#33528c;padding:5px 32px;margin-top:15px;margin-right:-32px;margin-left:-32px;”]

6،200،00 تومان

[/cz_title][cz_gap height=”30px” id=”cz_79605″][cz_stylish_list id=”cz_25603″ items=”%5B%7B%22title%22%3A%22%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C%20%D8%B0%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D9%87%20%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C%20%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84%20%D9%87%D8%A7%20(%20%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%AA)%202%2B2GB%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%87%20%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%20ir%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%A7%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%84%20%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5%DB%8C%205%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%20%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%87%20%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5%DB%8C%205%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%20%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87%2040%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D9%BE%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%DB%8C%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87%20%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%DA%A9%20%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87%20%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%20%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%20%D8%AF%D9%88%D9%85%20%D8%A8%D8%A7%2050%20%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%20%D8%AA%D8%AE%D9%81%DB%8C%D9%81%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85%20%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%2C%22icon%22%3A%22fa%20czico-074-tick-inside-circle%22%2C%22icon_color%22%3A%22%238bc34a%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%DA%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%DB%8C%20-%20%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%20-%20%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%20%D9%88%20%D8%AE%D8%A8%D8%B1%20%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%2C%22icon%22%3A%22fa%20czico-074-tick-inside-circle%22%2C%22icon_color%22%3A%22%238bc34a%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%86%DA%AF%20%D8%A8%D8%A7%20%DA%AF%D9%88%D8%B4%DB%8C%20%D9%88%20%D8%AA%D8%A8%D9%84%D8%AA%20(%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%88)%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%2C%22icon%22%3A%22fa%20czico-074-tick-inside-circle%22%2C%22icon_color%22%3A%22%238bc34a%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%2C%22icon%22%3A%22fa%20czico-074-tick-inside-circle%22%2C%22icon_color%22%3A%22%238bc34a%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D9%BE%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86%20%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%20%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20(%D8%A8%DA%A9%20%D8%A2%D9%BE)%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%2C%22icon%22%3A%22fa%20czico-074-tick-inside-circle%22%2C%22icon_color%22%3A%22%238bc34a%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF%20%D9%88%20%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA%20%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20%D8%A8%D8%A7%20%D9%85%D9%88%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D9%84%20%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%2C%22icon%22%3A%22fa%20czico-074-tick-inside-circle%22%2C%22icon_color%22%3A%22%238bc34a%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%A8%D9%87%DB%8C%D9%86%D9%87%20%D8%B4%D8%AF%D9%87%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%B3%D8%A6%D9%88%20%D9%88%20%DA%AF%D9%88%DA%AF%D9%84%20%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%2C%22icon%22%3A%22fa%20czico-074-tick-inside-circle%22%2C%22icon_color%22%3A%22%238bc34a%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%B1%D9%85%D8%B2%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20HTTPS(%D8%AC%D9%87%D8%AA%20%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%20%D9%88%20%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF%20%D8%B3%D8%A6%D9%88)%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%2C%22icon%22%3A%22fa%20czico-074-tick-inside-circle%22%2C%22icon_color%22%3A%22%238bc34a%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%AA%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C%20%DA%AF%D9%88%DA%AF%D9%84%20AMP%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%2C%22icon%22%3A%22fa%20czico-074-tick-inside-circle%22%2C%22icon_color%22%3A%22%238bc34a%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA%20%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%2C%22icon%22%3A%22fa%20czico-074-tick-inside-circle%22%2C%22icon_color%22%3A%22%238bc34a%22%7D%5D” sk_overall=”margin-right:-20px;margin-left:-20px;” sk_lists=”font-size:13px;”][cz_stylish_list id=”cz_83487″ items=”%5B%7B%22title%22%3A%22%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3%DB%8C%20%D8%A8%D9%87%20%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85%20%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%2C%22icon%22%3A%22fa%20czico-179-close%22%2C%22icon_color%22%3A%22%23e53935%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%DA%86%D8%AA%20%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86%20%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%B3%20%D8%A2%D9%BE%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%2C%22icon%22%3A%22fa%20czico-179-close%22%2C%22icon_color%22%3A%22%23e53935%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA%20%D8%B2%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%D9%BE%D8%A7%D9%84%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%2C%22icon%22%3A%22fa%20czico-179-close%22%2C%22icon_color%22%3A%22%23e53935%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D9%BE%DA%A9%DB%8C%D8%AC%20%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%20%DB%8C%DA%A9%20%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%87%20%D8%B3%D8%A6%D9%88%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%2C%22icon%22%3A%22fa%20czico-179-close%22%2C%22icon_color%22%3A%22%23e53935%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%20%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1%20360%20%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D9%87%20%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%2C%22icon%22%3A%22fa%20czico-179-close%22%2C%22icon_color%22%3A%22%23e53935%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%A7%D9%BE%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C%D8%B4%D9%86%20%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA%20%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%2C%22icon%22%3A%22fa%20czico-179-close%22%2C%22icon_color%22%3A%22%23e53935%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA%20%D9%81%D8%B1%D9%85%20%D8%B3%D8%A7%D8%B2%20%D8%8C%20%D9%81%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1%20%D8%B3%D8%A7%D8%B2%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%2C%22icon%22%3A%22fa%20czico-179-close%22%2C%22icon_color%22%3A%22%23e53935%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA%20%DA%A9%D8%AF%20%D8%AA%D8%AE%D9%81%DB%8C%D9%81%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%2C%22icon%22%3A%22fa%20czico-179-close%22%2C%22icon_color%22%3A%22%23e53935%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C%20%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5%DB%8C%20%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%2C%22icon%22%3A%22fa%20czico-179-close%22%2C%22icon_color%22%3A%22%23e53935%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%20%DA%86%D9%86%D8%AF%20%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%2C%22icon%22%3A%22fa%20czico-179-close%22%2C%22icon_color%22%3A%22%23e53935%22%7D%5D” sk_overall=”margin-right:-20px;margin-left:-20px;” sk_lists=”font-size:13px;color:#a8a8a8;”][cz_gap height=”30px” id=”cz_81596″][cz_title title_pos=”cz_title_pos_block” id=”cz_93246″ sk_overall=”background-color:#33528c;padding:5px 32px;margin-top:15px;margin-right:-32px;margin-left:-32px;”]

شرایط فروش:

50 درصد نقد

50 درصد 1 ماه پس از تحویل

[/cz_title][cz_gap height=”30px” id=”cz_81596″][cz_button title=”سفارش” btn_position=”cz_btn_center” icon_position=”after” text_effect=”cz_btn_show_hidden_icon” icon=”fa fa-long-arrow-right” link=”url:%23|||” id=”cz_75764″ sk_icon_hover=”color:#ffffff;”][/cz_content_box][/vc_column][vc_column width=”1/4″][cz_title icon_before_type=”image” shape=”circle” class=”z99″ id=”cz_64226″ sk_overall=”margin-bottom:-30px;” sk_shape=”font-size:140px;background-repeat:no-repeat;background-position:center center;background-image:url(https://nazhvan.com/wp-content/uploads/2022/04/i3.webp),linear-gradient(90deg,#ac20c5,#ac20c5);top:30px;” sk_icon_before=”font-size:14px;background-color:#21b8dd;padding:-0px;border-style:solid;border-width:0px;border-radius:62px;”]

[/cz_title][cz_content_box type=”1″ id=”cz_99223″ sk_overall=”background-color:#ffffff;padding-bottom:40px;margin-right:10px;margin-bottom:50px;margin-left:10px;border-style:solid;border-width:1px 3px 1px 1px;border-color:#dddddd;border-radius:20px;”][cz_gap height=”70px” id=”cz_41641″][cz_title title_pos=”cz_title_pos_block” id=”cz_60373″ sk_overall=”background-color:#ac20c5;padding:5px 20px;margin-top:15px;margin-right:-20px;margin-left:-20px;border-radius:35px;”]

حرفه ای

[/cz_title][cz_title title_pos=”cz_title_pos_block” id=”cz_105660″ sk_overall=”padding:5px 32px;margin-top:15px;margin-right:-32px;margin-left:-32px;”]

12،000،00تومان

[/cz_title][cz_title title_pos=”cz_title_pos_block” id=”cz_76709″ sk_overall=”background-color:#33528c;padding:5px 32px;margin-top:15px;margin-right:-32px;margin-left:-32px;”]

9،800،00 تومان

[/cz_title][cz_gap height=”30px” id=”cz_79605″][cz_stylish_list id=”cz_65810″ items=”%5B%7B%22title%22%3A%22%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C%20%D8%B0%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D9%87%20%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C%20%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84%20%D9%87%D8%A7%20(%20%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%AA)%20%205%2B5GB%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%87%20%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%20ir%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%A7%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%84%20%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5%DB%8C%2010%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%20%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%87%20%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5%DB%8C%2010%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%20%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87%20100%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D9%BE%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%DB%8C%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87%20%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%DA%A9%20%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%20%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%20%D8%AF%D9%88%D9%85%20%D8%A8%D8%A7%2070%20%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%20%D8%AA%D8%AE%D9%81%DB%8C%D9%81%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85%20%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%2C%22icon%22%3A%22fa%20czico-074-tick-inside-circle%22%2C%22icon_color%22%3A%22%238bc34a%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%DA%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%DB%8C%20-%20%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%20-%20%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%20%D9%88%20%D8%AE%D8%A8%D8%B1%20%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%2C%22icon%22%3A%22fa%20czico-074-tick-inside-circle%22%2C%22icon_color%22%3A%22%238bc34a%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%86%DA%AF%20%D8%A8%D8%A7%20%DA%AF%D9%88%D8%B4%DB%8C%20%D9%88%20%D8%AA%D8%A8%D9%84%D8%AA%20(%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%88)%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%2C%22icon%22%3A%22fa%20czico-074-tick-inside-circle%22%2C%22icon_color%22%3A%22%238bc34a%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%2C%22icon%22%3A%22fa%20czico-074-tick-inside-circle%22%2C%22icon_color%22%3A%22%238bc34a%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D9%BE%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86%20%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%20%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20(%D8%A8%DA%A9%20%D8%A2%D9%BE)%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%2C%22icon%22%3A%22fa%20czico-074-tick-inside-circle%22%2C%22icon_color%22%3A%22%238bc34a%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF%20%D9%88%20%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA%20%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20%D8%A8%D8%A7%20%D9%85%D9%88%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D9%84%20%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%2C%22icon%22%3A%22fa%20czico-074-tick-inside-circle%22%2C%22icon_color%22%3A%22%238bc34a%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%A8%D9%87%DB%8C%D9%86%D9%87%20%D8%B4%D8%AF%D9%87%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%B3%D8%A6%D9%88%20%D9%88%20%DA%AF%D9%88%DA%AF%D9%84%20%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%2C%22icon%22%3A%22fa%20czico-074-tick-inside-circle%22%2C%22icon_color%22%3A%22%238bc34a%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%B1%D9%85%D8%B2%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20HTTPS(%D8%AC%D9%87%D8%AA%20%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%20%D9%88%20%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF%20%D8%B3%D8%A6%D9%88)%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%2C%22icon%22%3A%22fa%20czico-074-tick-inside-circle%22%2C%22icon_color%22%3A%22%238bc34a%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%AA%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C%20%DA%AF%D9%88%DA%AF%D9%84%20AMP%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%2C%22icon%22%3A%22fa%20czico-074-tick-inside-circle%22%2C%22icon_color%22%3A%22%238bc34a%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA%20%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%2C%22icon%22%3A%22fa%20czico-074-tick-inside-circle%22%2C%22icon_color%22%3A%22%238bc34a%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3%DB%8C%20%D8%A8%D9%87%20%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85%20%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%2C%22icon%22%3A%22fa%20czico-074-tick-inside-circle%22%2C%22icon_color%22%3A%22%238bc34a%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%DA%86%D8%AA%20%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86%20%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%B3%20%D8%A2%D9%BE%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%2C%22icon%22%3A%22fa%20czico-074-tick-inside-circle%22%2C%22icon_color%22%3A%22%238bc34a%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA%20%D8%B2%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%D9%BE%D8%A7%D9%84%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%2C%22icon%22%3A%22fa%20czico-074-tick-inside-circle%22%2C%22icon_color%22%3A%22%238bc34a%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D9%BE%DA%A9%DB%8C%D8%AC%20%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%20%DB%8C%DA%A9%20%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%87%20%D8%B3%D8%A6%D9%88%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%2C%22icon%22%3A%22fa%20czico-074-tick-inside-circle%22%2C%22icon_color%22%3A%22%238bc34a%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%20%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1%20360%20%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D9%87%20%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%2C%22icon%22%3A%22fa%20czico-074-tick-inside-circle%22%2C%22icon_color%22%3A%22%238bc34a%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%A7%D9%BE%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C%D8%B4%D9%86%20%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA%20%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%2C%22icon%22%3A%22fa%20czico-074-tick-inside-circle%22%2C%22icon_color%22%3A%22%238bc34a%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA%20%D9%81%D8%B1%D9%85%20%D8%B3%D8%A7%D8%B2%20%D8%8C%20%D9%81%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1%20%D8%B3%D8%A7%D8%B2%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%2C%22icon%22%3A%22fa%20czico-074-tick-inside-circle%22%2C%22icon_color%22%3A%22%238bc34a%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA%20%DA%A9%D8%AF%20%D8%AA%D8%AE%D9%81%DB%8C%D9%81%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%2C%22icon%22%3A%22fa%20czico-074-tick-inside-circle%22%2C%22icon_color%22%3A%22%238bc34a%22%7D%5D” sk_overall=”margin-right:-20px;margin-left:-20px;” sk_lists=”font-size:13px;”][cz_stylish_list id=”cz_27945″ items=”%5B%7B%22title%22%3A%22%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C%20%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5%DB%8C%20%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%2C%22icon%22%3A%22fa%20czico-179-close%22%2C%22icon_color%22%3A%22%23e53935%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%20%DA%86%D9%86%D8%AF%20%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%2C%22icon%22%3A%22fa%20czico-179-close%22%2C%22icon_color%22%3A%22%23e53935%22%7D%5D” sk_overall=”margin-right:-20px;margin-left:-20px;” sk_lists=”font-size:13px;color:#a8a8a8;”][cz_gap height=”30px” id=”cz_81596″][cz_title title_pos=”cz_title_pos_block” id=”cz_73070″ sk_overall=”background-color:#33528c;padding:5px 32px;margin-top:15px;margin-right:-32px;margin-left:-32px;”]

شرایط فروش:

40 درصد نقد

60 درصد 2 ماهه پس از تحویل

[/cz_title][cz_gap height=”30px” id=”cz_81596″][cz_button title=”سفارش” btn_position=”cz_btn_center” icon_position=”after” text_effect=”cz_btn_show_hidden_icon” icon=”fa fa-long-arrow-right” link=”url:%23|||” id=”cz_55977″ sk_icon_hover=”color:#ffffff;”][/cz_content_box][/vc_column][vc_column width=”1/4″][cz_title icon_before_type=”image” shape=”circle” class=”z99″ id=”cz_53623″ sk_overall=”margin-bottom:-30px;” sk_shape=”font-size:140px;background-repeat:no-repeat;background-position:center center;background-image:url(https://nazhvan.com/wp-content/uploads/2022/04/i4.webp),linear-gradient(90deg,#c5205e,#c5205e);top:30px;” sk_icon_before=”font-size:14px;background-color:#21b8dd;padding:-0px;border-style:solid;border-width:0px;border-radius:62px;”]

[/cz_title][cz_content_box type=”1″ id=”cz_32498″ sk_overall=”background-color:#ffffff;padding-bottom:40px;margin-right:10px;margin-bottom:50px;margin-left:10px;border-style:solid;border-width:1px 1px 1px 3px;border-color:#dddddd;border-radius:20px;”][cz_gap height=”70px” id=”cz_41641″][cz_title title_pos=”cz_title_pos_block” id=”cz_84499″ sk_overall=”background-color:#c5205e;padding:5px 20px;margin-top:15px;margin-right:-20px;margin-left:-20px;border-radius:35px;”]

اختصاصی

[/cz_title][cz_title title_pos=”cz_title_pos_block” id=”cz_60066″ sk_overall=”padding:5px 32px;margin-top:15px;margin-right:-32px;margin-left:-32px;”]

استعلام قیمت

[/cz_title][cz_title title_pos=”cz_title_pos_block” id=”cz_17414″ sk_overall=”background-color:#33528c;padding:5px 32px;margin-top:15px;margin-right:-32px;margin-left:-32px;”]

تماس بگیرید

[/cz_title][cz_gap height=”30px” id=”cz_79605″][cz_stylish_list id=”cz_92161″ items=”%5B%7B%22title%22%3A%22%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C%20%D8%B0%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D9%87%20%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C%20%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84%20%D9%87%D8%A7%20(%20%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%AA)%20%20%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%87%20%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%20ir%20%D9%88%20com%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%A7%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%84%20%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5%DB%8C%20%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%20%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%87%20%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5%DB%8C%20%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%20%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87%20%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D9%BE%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87%20%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%DA%A9%20%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%20%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%20%D8%AF%D9%88%D9%85%20%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85%20%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%2C%22icon%22%3A%22fa%20czico-074-tick-inside-circle%22%2C%22icon_color%22%3A%22%238bc34a%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%DA%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%DB%8C%20-%20%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%20-%20%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%20%D9%88%20%D8%AE%D8%A8%D8%B1%20%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%2C%22icon%22%3A%22fa%20czico-074-tick-inside-circle%22%2C%22icon_color%22%3A%22%238bc34a%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%86%DA%AF%20%D8%A8%D8%A7%20%DA%AF%D9%88%D8%B4%DB%8C%20%D9%88%20%D8%AA%D8%A8%D9%84%D8%AA%20(%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%88)%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%2C%22icon%22%3A%22fa%20czico-074-tick-inside-circle%22%2C%22icon_color%22%3A%22%238bc34a%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%2C%22icon%22%3A%22fa%20czico-074-tick-inside-circle%22%2C%22icon_color%22%3A%22%238bc34a%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D9%BE%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86%20%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%20%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20(%D8%A8%DA%A9%20%D8%A2%D9%BE)%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%2C%22icon%22%3A%22fa%20czico-074-tick-inside-circle%22%2C%22icon_color%22%3A%22%238bc34a%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF%20%D9%88%20%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA%20%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20%D8%A8%D8%A7%20%D9%85%D9%88%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D9%84%20%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%2C%22icon%22%3A%22fa%20czico-074-tick-inside-circle%22%2C%22icon_color%22%3A%22%238bc34a%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%A8%D9%87%DB%8C%D9%86%D9%87%20%D8%B4%D8%AF%D9%87%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%B3%D8%A6%D9%88%20%D9%88%20%DA%AF%D9%88%DA%AF%D9%84%20%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%2C%22icon%22%3A%22fa%20czico-074-tick-inside-circle%22%2C%22icon_color%22%3A%22%238bc34a%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%B1%D9%85%D8%B2%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20HTTPS(%D8%AC%D9%87%D8%AA%20%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%20%D9%88%20%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF%20%D8%B3%D8%A6%D9%88)%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%2C%22icon%22%3A%22fa%20czico-074-tick-inside-circle%22%2C%22icon_color%22%3A%22%238bc34a%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%AA%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C%20%DA%AF%D9%88%DA%AF%D9%84%20AMP%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%2C%22icon%22%3A%22fa%20czico-074-tick-inside-circle%22%2C%22icon_color%22%3A%22%238bc34a%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA%20%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%2C%22icon%22%3A%22fa%20czico-074-tick-inside-circle%22%2C%22icon_color%22%3A%22%238bc34a%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3%DB%8C%20%D8%A8%D9%87%20%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85%20%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%2C%22icon%22%3A%22fa%20czico-074-tick-inside-circle%22%2C%22icon_color%22%3A%22%238bc34a%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%DA%86%D8%AA%20%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86%20%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%B3%20%D8%A2%D9%BE%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%2C%22icon%22%3A%22fa%20czico-074-tick-inside-circle%22%2C%22icon_color%22%3A%22%238bc34a%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA%20%D8%B2%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%D9%BE%D8%A7%D9%84%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%2C%22icon%22%3A%22fa%20czico-074-tick-inside-circle%22%2C%22icon_color%22%3A%22%238bc34a%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D9%BE%DA%A9%DB%8C%D8%AC%20%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%20%DB%8C%DA%A9%20%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%87%20%D8%B3%D8%A6%D9%88%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%2C%22icon%22%3A%22fa%20czico-074-tick-inside-circle%22%2C%22icon_color%22%3A%22%238bc34a%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%20%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1%20360%20%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D9%87%20%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%2C%22icon%22%3A%22fa%20czico-074-tick-inside-circle%22%2C%22icon_color%22%3A%22%238bc34a%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%A7%D9%BE%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C%D8%B4%D9%86%20%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA%20%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%2C%22icon%22%3A%22fa%20czico-074-tick-inside-circle%22%2C%22icon_color%22%3A%22%238bc34a%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA%20%D9%81%D8%B1%D9%85%20%D8%B3%D8%A7%D8%B2%20%D8%8C%20%D9%81%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1%20%D8%B3%D8%A7%D8%B2%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%2C%22icon%22%3A%22fa%20czico-074-tick-inside-circle%22%2C%22icon_color%22%3A%22%238bc34a%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA%20%DA%A9%D8%AF%20%D8%AA%D8%AE%D9%81%DB%8C%D9%81%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%2C%22icon%22%3A%22fa%20czico-074-tick-inside-circle%22%2C%22icon_color%22%3A%22%238bc34a%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C%20%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5%DB%8C%20%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%2C%22icon%22%3A%22fa%20czico-074-tick-inside-circle%22%2C%22icon_color%22%3A%22%238bc34a%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%20%DA%86%D9%86%D8%AF%20%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%2C%22icon%22%3A%22fa%20czico-074-tick-inside-circle%22%2C%22icon_color%22%3A%22%238bc34a%22%7D%5D” sk_overall=”margin-right:-20px;margin-left:-20px;” sk_lists=”font-size:13px;”][cz_gap height=”30px” id=”cz_81596″][cz_title title_pos=”cz_title_pos_block” id=”cz_25866″ sk_overall=”background-color:#33528c;padding:5px 32px;margin-top:15px;margin-right:-32px;margin-left:-32px;”]

شرایط فروش:

استعلام

 

[/cz_title][cz_gap height=”30px” id=”cz_81596″][cz_button title=”سفارش” btn_position=”cz_btn_center” icon_position=”after” text_effect=”cz_btn_show_hidden_icon” icon=”fa fa-long-arrow-right” link=”url:%23|||” id=”cz_35610″ sk_icon_hover=”color:#ffffff;”][/cz_content_box][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space height=”100px”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_single_image image=”2375″ img_size=”500×400″ alignment=”center”][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_separator color=”juicy_pink” align=”align_right” border_width=”5″ el_width=”20″][vc_column_text]

6 دلیل واضح و اصلی برای داشتن سایت

1- امروزه مردم به جای دفترجه تلفن از اینترنت استفاده میکنند.
2- طراحی بک وب سایت به کسب و کار شما اعتبار زیادی میبخشد.
3- طراحی وب سایت کانال بازاریابی جدیدی را برای شما ایجاد میکند
4- داشتن وب سایت امکان جمع آوری اطلاعات مشتریان را به شما میدهد.
5- خریدهای اینترنتی سال به سال در حال افزایش است.
6- داشتن یک وب سایت می تواند مشتریان را به سمت فروشگاه شما هدایت کند ( از طریق جستجو در گوگل و پیدا کردن شما)[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space height=”100px”][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_separator color=”juicy_pink” align=”align_right” border_width=”5″ el_width=”20″][vc_column_text]

مدیریت آسان وب سایت با اپلیکیشن

1- امکان جابجایی بین سایت های مختلف و مدیریت هر یک از سایت ها
2- بروز رسانی ماژول اخبار و اطلاع رسانی
3- بروز رسانی ماژول مقالات
4- بروز رسانی ماژول گالری تصاویر
5- بروز رسانی ماژول فروشگاه و افزودن محصول به سایت
6- نمایش آخرین پیام ها و اطلاعیه های سایت
7- نمایش وضعیت سرویس
8- نمایش پیام های دریافتی از کاربران در سایت
ارسال درخواست پشتیبانی و نمایش تیکت های موجود
مدیریت تنظیمات اولیه سایت[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_single_image image=”2376″ img_size=”500×500″ alignment=”center”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space height=”150px”][/vc_column][/vc_row][/vc_section][vc_row][vc_column][vc_separator color=”juicy_pink” border_width=”5″ el_width=”10″][vc_column_text el_id=”b3″]

امکانات پایه و قابلیت ها

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][cz_stylish_list id=”cz_68231″ items=”%5B%7B%22title%22%3A%22%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C%20%D8%B0%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D9%87%20%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C%20%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84%20%D9%87%D8%A7%20(%20%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%AA)%20%D9%87%D8%AF%DB%8C%D9%87%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%87%20%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%20ir%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%A7%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%84%20%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5%DB%8C%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%20%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%87%20%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5%DB%8C%20%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87%20%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D9%BE%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%DB%8C%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87%20%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%DA%A9%20%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%20%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%20%D8%AF%D9%88%D9%85%20%D8%A8%D8%A7%20%2030%20%D8%AA%D8%A7%2070%20%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%20%D8%AA%D8%AE%D9%81%DB%8C%D9%81%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%20%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1%20360%20%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D9%87%20%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%A7%D9%BE%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C%D8%B4%D9%86%20%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA%20%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%5D” default_icon=”fa czico-072-check-mark” sk_icons=”color:#5f4dee;”][/vc_column][vc_column width=”1/3″][cz_stylish_list id=”cz_65242″ items=”%5B%7B%22title%22%3A%22%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85%20%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%DA%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%DB%8C%20-%20%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%20-%20%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%20%D9%88%20%D8%AE%D8%A8%D8%B1%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%86%DA%AF%20%D8%A8%D8%A7%20%DA%AF%D9%88%D8%B4%DB%8C%20%D9%88%20%D8%AA%D8%A8%D9%84%D8%AA%20(%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%88)%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D9%BE%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86%20%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%20%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20(%D8%A8%DA%A9%20%D8%A2%D9%BE)%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF%20%D9%88%20%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA%20%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20%D8%A8%D8%A7%20%D9%85%D9%88%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D9%84%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%A8%D9%87%DB%8C%D9%86%D9%87%20%D8%B4%D8%AF%D9%87%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%B3%D8%A6%D9%88%20%D9%88%20%DA%AF%D9%88%DA%AF%D9%84%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA%20%D9%81%D8%B1%D9%85%20%D8%B3%D8%A7%D8%B2%20%D8%8C%20%D9%81%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1%20%D8%B3%D8%A7%D8%B2%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%5D” default_icon=”fa czico-072-check-mark” sk_icons=”color:#5f4dee;”][/vc_column][vc_column width=”1/3″][cz_stylish_list id=”cz_107004″ items=”%5B%7B%22title%22%3A%22%5Ct%20%D8%B1%D9%85%D8%B2%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20HTTPS(%D8%AC%D9%87%D8%AA%20%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%20%D9%88%20%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF%20%D8%B3%D8%A6%D9%88)%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%AA%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C%20%DA%AF%D9%88%DA%AF%D9%84%20AMP%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA%20%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3%DB%8C%20%D8%A8%D9%87%20%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85%20%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%20%20%DA%86%D8%AA%20%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86%20%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%B3%20%D8%A2%D9%BE%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%20%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA%20%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D9%BE%DA%A9%DB%8C%D8%AC%20%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%20%DB%8C%DA%A9%20%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%87%20%D8%B3%D8%A6%D9%88%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA%20%DA%A9%D8%AF%20%D8%AA%D8%AE%D9%81%DB%8C%D9%81%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%5D” default_icon=”fa czico-072-check-mark” sk_icons=”color:#5f4dee;”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space height=”100px”][vc_separator color=”juicy_pink” border_width=”5″ el_width=”10″][vc_column_text]

از زبان مشتریان

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][cz_testimonials style=”5″ name=”مهندس ایمان ندیمی” subname=”مدیرعامل ایمن شبکه هوشمند” id=”cz_24872″ avatar=”2305″]به نظر بنده توسعه پذيري راشين وب توسط توسعه دهندگان HTML که طي آن کاربر مي تواند تمامي اجزاء خود را با اين زبان برنامه نويسي تغيير و ويرايش نمايد، ويژگي بي نظير راشين وب در مقايسه با سيستم هاي مشابه خارجي و ايراني مي باشد.با آرزوي موفقيت براي دوستان …![/cz_testimonials][/vc_column][vc_column width=”1/3″][cz_testimonials style=”5″ name=”مهندس محمد باقری” subname=”مدیر عامل هتل بین الملل پاک تبریز” id=”cz_81544″ avatar=”2315″]با حضور در فضای آنلاین شما این فرصت فوق العاده را خواهید داشت که مشتریان خود را با ارائه و معرفی موثر خدمات و محصولات خود جذب نمایید. به توصیه بنده راشین وب در جهت بهبود کیفیت خدمات خود و مهمتر از آن، حفظ این کیفیت همواره پیشتاز بوده است.[/cz_testimonials][/vc_column][vc_column width=”1/3″][cz_testimonials style=”5″ name=”محمد رضا صفرزاده” subname=”مدیر عامل بافندگی و دوزندگی شرکت جامه دوزان الوند” id=”cz_102470″ avatar=”2314″]تبلیغات بدون IT مفهوم چندانی ندارد و این علم IT است که توانسته تبلیغات را پر رنگ نماید. سایت ها بخشی از این علم بوده که با تبلیغات ارتباط تنگاتنگ داشته و بنظر اینجانب شرکت راشین وب توانسته به این هدف مهم به خوبی دست یابد.[/cz_testimonials][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space height=”100px”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_separator color=”juicy_pink” border_width=”5″ el_width=”10″][vc_column_text]

مجوزها ، عناوین و افتخارات

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row el_id=”b13″][vc_column width=”1/4″][/vc_column][vc_column width=”1/4″][vc_single_image image=”2379″ img_size=”large” alignment=”center”][/vc_column][vc_column width=”1/4″][vc_single_image image=”2377″ img_size=”large” alignment=”center”][/vc_column][vc_column width=”1/4″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space height=”100px”][vc_separator color=”juicy_pink” border_width=”5″ el_width=”10″][vc_column_text el_id=”b4″]

6 بهانه برای عدم داشتن یک وب سایت

[/vc_column_text][vc_toggle title=”1- نیاز به طراحی وب سایت ندارم!” css=”.vc_custom_1659516756521{background-color: #e3f0f1 !important;}”]

درجواب این موضوع توجه شما را به آمار و ارقام جلب میکنیم. در حال حاضر بیش از 65 درصد مردم بالغ درایران از اینترنت استفاده میکنند.و بیش از 90 درصد آنها بین 19 تا 50 سال دارند.آیا نادیده گرفتن این تعداد مشتری بالقوه از نظر اصول بازاریابی کار درستی است ؟ گاهی اوقات طراحی یک وب سایت بهترین و سریعترین راه برای گسترش کسب و کار بخصوص در مورد تجارت های کوچک است.

[/vc_toggle][vc_toggle title=”2- کسب کار من ربطی به اینترنت و حضور آنلاین ندارد.” css=”.vc_custom_1659516673650{background-color: #e3f0f1 !important;}”]

این درواقع خبر خوبی است چرا که رقبای کمتری در فضای آنلاین خواهید داشت.با طراحی یک سایت حرفه ای و متناسب با کسب و کار خود میتوانید از بسیاری از آنان پیشی بگیرید.طبق آمار 61% کاربران اینترنت در فضای آنلاین به دنبال محصولات یا خدمات مورد نیاز خود میگردند همچنین تقریبا 90 درصد دارندگان تلفن همراه در ایران قادر به وصل شدن به اینترنت هستند.در واقع طراحی یک وب سایت علاوه بر افزایش احتمال فروش در توسعه برند و بیشتر شدن شهرت شما نیز تاثیر اساسی دارد.

[/vc_toggle][vc_toggle title=”3-پول کافی برای طراحی سایت ندارم!” css=”.vc_custom_1659516685217{background-color: #e3f0f1 !important;}”]

طراحی یک وب سایت لزوما کار ارزانی نیست هرچند شرکت های بیشماری هستند که به طراحی سایت های ارزان مشغولند.اگرچه این وب سایت های طراحی شده مشکلات اساسی داشته و کیفیت پایینی دارند و البته مورد تایید ما نیز نیستند اما می توانید به عنوان آخرین راه حل، طراحی سایت خود را به یکی از این شرکت ها واگذار کنید.اما با در نظر گرفتن و ساخت وب سایت به صورت علمی و تکنیکی مطمئنا به این نتیجه خواهید رسید هزینه های طراحی سایت بسیار معقول و به صرفه است چراکه در صورت رعایت نکات فنی در کنار مسائل مربوط بازاریابی اینترنتی این تضمین را به شما میدهد که در مدت کوتاهی درآمدی بسیار بیشتر از آنچه هزینه کرده اید بدست می آورید.

[/vc_toggle][vc_toggle title=”4- به اندازه کافی مشتری دارم!” css=”.vc_custom_1659516734609{background-color: #e3f0f1 !important;}”]

این جمله از نظر اصول بازاریابی و کسب وکار حرفه ای اصلا درست نیست.در صورت عدم طراحی وب سایت هیچوقت نخواهید فهمید چه موقعیت هایی را از دست داده اید.موقعیت هایی که تنها از طریق دنیای آنلاین امکان ظهور دارند.طبق آمار 50 درصد جستجوها در اینترنت به دنبال نتایج محلی هستند.فرض کنید شما در یکی از مناطق غربی تهران یک تعمیرگاه ساعت دارید. فردی در همین منطقه نیاز به تعمیر ساعت خود دارد در اینترنت عبارت ” تعمیر ساعت ” را جستجو میکند سپس تصمیم میگیرد بازه جغرافیایی را کمتر کرده و عبارت ” تعمیر ساعت در تهران ” را جستجو کند حتی ممکن است در گوگل به جستجوی “تعمیرگاه ساعت در غرب تهران ” بپردازد. در این زمان است که اگر شما وب سایت داشته باشید و اصول بهینه سازی را نیز در آن رعایت کرده باشید به عنوان یک گذینه به آن شخص معرفی می شوید.طبق آمار 61 درصد از جستجوهای انجام شده در اینترنت که بدنبال محصول یا خدماتی خاص میگردد در نهایت منجر به خرید و دریافت خدمات می گردد.

[/vc_toggle][vc_toggle title=”5- بجای طراحی وب سایت از شبکه های اجتماعی استفاده می کنم” css=”.vc_custom_1659516710657{background-color: #e3f0f1 !important;}”]

خب این خیلی خوب است.چرا که یکی از شیوه های بازایابی آنلاین حضور در شبکه های اجتماعی است.شما در این شبکه های مطالب و محتوا ارسال می کنید اما چگونه فالوئرها را به مشتری واقعی تبدیل می کنید.طراحی یک وب سایت حرفه ای و معرفی محصول یا خدمات در آن کمک بسیار زیادی به ایجاد اعتماد در افرادی که قصد خرید کردن از شما دارند میکند.در ضمن شما می توانید با طراحی وب سایت و در دسترس قرار دادن آدرس آن، خود را بسیار حرفه ای تر از سایرین نشان دهید.چیزی که اغلب مشتریان به دنبال آن هستند خرید از مجموعه هایی است که کار خود را به نحو عالی انجام میدهند و طراحی سایت اختصاصی به شما این امکان را میدهید تا حس حرفه ای بودن را به بیننده انتقال دهید. هرچه تعداد صفحات و حضور شما در اینترنت بیشتر باشد برای فروش بهتر است. طبق بررسی ها وب سایت هایی که بین 401 تا 1000 صفحه دارند 6 برابر بیش از وب سایت هایی که 51 تا 100 صفحه دارند مشتری به خود جذب می کنند.

[/vc_toggle][vc_toggle title=”6- زمان کافی برای نگهداری و مدیریت وب سایت ندارم” css=”.vc_custom_1659516728089{background-color: #e3f0f1 !important;}”]

آیا زمان کافی برای درست کردن یک لیوان چای یا خواندن یک ایمیل یا چک کردن پیام های تلگرام خود دارید؟ مدیریت یک وب سایت نیز همین میزان وقت از شما خواهد گرفت البته به جز مورد چک کردن پیام های تلگرام که حتما زمان طولانی تری از شما میگیرد! هرچند بسیاری از شرکت ها مانند شرکت آوینا پرداز،خدمات مدیریت وب سایت نیز ارائه می دهند و با استفاده از این خدمات حتی نیازی به صرف همین مقدار وقت اندک هم نخواهد بود.

[/vc_toggle][vc_empty_space height=”100px”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_separator color=”juicy_pink” border_width=”5″ el_width=”10″][vc_column_text]

توسعه کسب کار مشتریان ما جزو اصلی ترین اهداف ناژوان میباشد.

درصورتی که سوال بی پاسخی دارید با کارشناسان ما تماس بگیرید

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row el_id=”b18″][vc_column]

  [/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][cz_image css_position=”relative;display: table;margin:0 auto” id=”cz_31577″ image=”1773″][/cz_image][cz_title id=”cz_36453″]

  طراحی سایت به صورت حرفه‌ای

  طراحی سایت با وردپرس در واقع نوعی سیستم پیش فرض است که برنامه نویسی‌ها و کد گذاری‌های ویژه ای برای آن صورت گرفته است و به صورت نوعی سیستم مدیریت محتوا ی آماده در اختیار شما قرار گرفته تا با استفاده از آپلود عکس‌ها، مطالب و اطلاعات دیگر در زمان کم بتوانید طراحی سایت را با وردپرس انجام دهید.

  برای این کار باید با افزونه‌ها و پلاگین‌های مخصوص این سیستم آشنا شوید تا بتوانید سایتی طراحی کنید که از همه جهات در سطح خوبی قرار گیرد و به صورت حرفه‌ای بتواند نیازهای شما و مخاطبانتان را برآورده کند. مهمترین ویژگی که در طراحی سایت با وردپرس باید مورد توجه قرار گیرد، کدنویسی‌های پیشرفته‌ای است که به سایت مورد نظر این امکان را می‌دهد تا ویژگی‌های بالایی را در بارگزاری داشته باشد.

  به دلیل سیستم پیچیده‌ای که در وردپرس طراحی شده است، این امکان برای بهینه سازی سایت فراهم می‌شود تا از این طریق CMS بتواند به عنوان سیستم مدیریتی قوی در طراحی سایت با وردپرس مطرح شود.[/cz_title][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][cz_gap height=”100px”][vc_separator color=”juicy_pink” border_width=”5″ el_width=”10″][vc_column_text]

  شرایط پرداخت

  [/vc_column_text][cz_gap][/vc_column][/vc_row][vc_row el_id=”b20″][vc_column width=”1/4″][cz_content_box type=”1″ id=”cz_27295″ sk_overall=”background-color:#ffffff;padding-bottom:40px;margin-right:10px;margin-bottom:50px;margin-left:10px;border-style:solid;border-width:1px 3px 1px 1px;border-color:#dddddd;border-radius:20px;”][cz_title title_pos=”cz_title_pos_block” id=”cz_92689″ sk_overall=”background-color:#2493af;padding:5px 20px;margin-top:-60px;margin-right:-20px;margin-left:-20px;border-radius:35px;”]

  مبتدی

  [/cz_title][cz_gap height=”30px” id=”cz_58693″][cz_gap height=”30px” id=”cz_68607″][cz_title title_pos=”cz_title_pos_block” id=”cz_18651″ sk_overall=”background-color:#33528c;padding:5px 32px;margin-top:15px;margin-right:-32px;margin-left:-32px;”]

  شرایط فروش نقدی

  [/cz_title][cz_title title_pos=”cz_title_pos_block” id=”cz_108955″ sk_overall=”background-color:#33528c;padding:5px 32px;margin-top:15px;margin-right:-32px;margin-left:-32px;”]

  فروش شرایطی:

  70 درصد نقد

  30 درصد 1 ماه پس از تحویل

  [/cz_title][cz_gap height=”30px” id=”cz_68607″][cz_button title=”سفارش” btn_position=”cz_btn_center” icon_position=”after” text_effect=”cz_btn_show_hidden_icon” icon=”fa fa-long-arrow-right” link=”url:%23|||” id=”cz_65169″ sk_icon_hover=”color:#ffffff;”][/cz_content_box][/vc_column][vc_column width=”1/4″][cz_content_box type=”1″ id=”cz_93737″ sk_overall=”background-color:#ffffff;padding-bottom:40px;margin-right:10px;margin-bottom:50px;margin-left:10px;border-style:solid;border-width:1px 1px 1px 3px;border-color:#dddddd;border-radius:20px;”][cz_title title_pos=”cz_title_pos_block” id=”cz_100430″ sk_overall=”background-color:#34518b;padding:5px 20px;margin-top:-60px;margin-right:-20px;margin-left:-20px;border-radius:35px;”]

  نیمه حرفه ای

  [/cz_title][cz_gap height=”30px” id=”cz_79605″][cz_gap height=”30px” id=”cz_81596″][cz_title title_pos=”cz_title_pos_block” id=”cz_31588″ sk_overall=”background-color:#33528c;padding:5px 32px;margin-top:15px;margin-right:-32px;margin-left:-32px;”]

  شرایط فروش نقدی

  [/cz_title][cz_title title_pos=”cz_title_pos_block” id=”cz_37940″ sk_overall=”background-color:#33528c;padding:5px 32px;margin-top:15px;margin-right:-32px;margin-left:-32px;”]

  فروش شرایطی:

  50 درصد نقد

  50 درصد 1 ماه پس از تحویل

  [/cz_title][cz_gap height=”30px” id=”cz_81596″][cz_button title=”سفارش” btn_position=”cz_btn_center” icon_position=”after” text_effect=”cz_btn_show_hidden_icon” icon=”fa fa-long-arrow-right” link=”url:%23|||” id=”cz_75764″ sk_icon_hover=”color:#ffffff;”][/cz_content_box][/vc_column][vc_column width=”1/4″][cz_content_box type=”1″ id=”cz_76596″ sk_overall=”background-color:#ffffff;padding-top:-21px;padding-bottom:40px;margin-right:10px;margin-bottom:50px;margin-left:10px;border-style:solid;border-width:1px 3px 1px 1px;border-color:#dddddd;border-radius:20px;”][cz_title title_pos=”cz_title_pos_block” id=”cz_18445″ sk_overall=”background-color:#ac20c5;padding:5px 20px;margin-top:-60px;margin-right:-20px;margin-left:-20px;border-radius:35px;”]

  حرفه ای

  [/cz_title][cz_gap height=”30px” id=”cz_79605″][cz_gap height=”30px” id=”cz_81596″][cz_title title_pos=”cz_title_pos_block” id=”cz_99643″ sk_overall=”background-color:#33528c;padding:5px 32px;margin-top:15px;margin-right:-32px;margin-left:-32px;”]

  شرایط فروش نقدی

  [/cz_title][cz_title title_pos=”cz_title_pos_block” id=”cz_35305″ sk_overall=”background-color:#33528c;padding:5px 32px;margin-top:15px;margin-right:-32px;margin-left:-32px;”]

  فروش شرایطی:

  40 درصد نقد

  60 درصد 2 ماهه پس از تحویل

  [/cz_title][cz_gap height=”30px” id=”cz_81596″][cz_button title=”سفارش” btn_position=”cz_btn_center” icon_position=”after” text_effect=”cz_btn_show_hidden_icon” icon=”fa fa-long-arrow-right” link=”url:%23|||” id=”cz_55977″ sk_icon_hover=”color:#ffffff;”][/cz_content_box][/vc_column][vc_column width=”1/4″][cz_content_box type=”1″ id=”cz_32498″ sk_overall=”background-color:#ffffff;padding-bottom:40px;margin-right:10px;margin-bottom:50px;margin-left:10px;border-style:solid;border-width:1px 1px 1px 3px;border-color:#dddddd;border-radius:20px;”][cz_title title_pos=”cz_title_pos_block” id=”cz_73124″ sk_overall=”background-color:#c5205e;padding:5px 20px;margin-top:-60px;margin-right:-20px;margin-left:-20px;border-radius:35px;”]

  اختصاصی

  [/cz_title][cz_gap height=”30px” id=”cz_79605″][cz_gap height=”30px” id=”cz_81596″][cz_title title_pos=”cz_title_pos_block” id=”cz_103220″ sk_overall=”background-color:#33528c;padding:5px 32px;margin-top:15px;margin-right:-32px;margin-left:-32px;”]

  شرایط فروش نقدی

  [/cz_title][cz_title title_pos=”cz_title_pos_block” id=”cz_57158″ sk_overall=”background-color:#33528c;padding:5px 32px;margin-top:15px;margin-right:-32px;margin-left:-32px;”]

  فروش شرایطی:

  استعلام

   

  [/cz_title][cz_gap height=”30px” id=”cz_81596″][cz_button title=”سفارش” btn_position=”cz_btn_center” icon_position=”after” text_effect=”cz_btn_show_hidden_icon” icon=”fa fa-long-arrow-right” link=”url:%23|||” id=”cz_35610″ sk_icon_hover=”color:#ffffff;”][/cz_content_box][/vc_column][/vc_row]